Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention

Välkommen till Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.


På denna sida kan du som har gått Attentions digitala samtalsledarutbildning och vill anmäla dig till del två "BOKA TID" här ovan.